banderolë

Emulsioni VAE

  • Emulsioni i kopolimerit vinyl acetate-etilen

    Emulsioni i kopolimerit vinyl acetate-etilen

    Emulsioni i kopolimerit vinyl acetate-etilen (VAE Emulsion) është një kopolimer i vinyl acetatit dhe etilenit. ne mund të furnizojmë produkte VAE me viskozitet 200-8500 mPa.s, përmbajtje etilen 2-30 % dhe fraksion masiv të lëndës jovolat në 50-60%.Emulsioni VAE mund të përdoret në materialin bazë të ngjitësve, materialin e përmasave, materialin për matjen dhe lustrimin e pulpës së letrës, materialin bazë të veshjes, modifikuesin e çimentos, ngjitësin e tapetit, etj.